Posted on

3 redenen om uitsluitend biologische thee te drinken

Steeds meer mensen komen tot de conclusie dat biologisch eten en drinken gezonder is. Hoewel een supermarkt als Lidl hun biologische assortiment tegen betaalbare prijzen gestaag vergroot hangt er toch nog steeds een flink prijskaartje aan de keuze voor biologisch. In de praktijk maken we dan ook vaak keuzes m.b.t. wat we zeker biologisch willen hebben en wat misschien toch ook wel niet-biologisch kan. Hieronder 3 redenen waarom je vooral voor thee beter kunt kiezen voor biologisch.

  1. Biologische thee voor je gezondheid. De meerderheid van de pesticiden op de theebladeren worden hier pas in je kop of pot van afgewassen. In tegenstelling tot voedsel dat je kunt wassen voor consumptie, kan dat bij thee niet. Daar komt bij dat kokend water het vrijkomen van chemische stoffen uit de bladeren versterkt. Veel studies leveren bewijs dat synthetische pesticiden aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengen m.b.t. geboorteafwijkingen, schade aan het zenuwstelsel en endocriene systemen, hormonale onevenwichtigheden, ademhalingsziekten en verscheidene soorten kanker.
  2. Biologische thee voor het milieu. Thee is een van de zwaarst met synthetische chemicaliën bespoten gewassen ter wereld. Het gebruik van deze synthetische chemicaliën kunnen nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Een beangstigend gemiddelde van meer dan 95% van de herbiciden en 98% van de insecticiden gaan verder dan waar ze oorspronkelijk voor zijn bedoeld. Deze onnodige giftige chemicaliën raken insecten, dieren, grond, water en de lucht die we inademen. Algenbloei is een goed voorbeeld van hoe deze stoffen een verwoestende uitwerking kan hebben op ons milieu. Gewassen nemen slechts een heel klein deel van de aanwezige stikstof in kunstmest op, en de rest? Verdwijnt rechtstreeks in onze waterwegen. Dit zorgt voor algenbloei, dat zorgt voor minder zuurstof in het water, met schadelijke gevolgen voor onze waterleven.
    Er zijn vele andere kwesties, zoals kwaliteit van het water voor menselijke consumptie, de effecten op de macro en micro-ecosystemen en de kwaliteit van de bodem, maar je kunt beginnen met het grotere plaatje hier begrijpen … niet-biologische landbouw praktijken zijn niet goed voor onze aarde en voor ons. Bij het biologisch verbouwen van thee wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en pesticiden om een hoge opbrengst te bereiken. In plaats daarvan worden holistische landbouwpraktijken gebruikt met natuurlijke dierlijke mest en organisch materiaal om gezonde, evenwichtige planten te laten groeien. Hierdoor wordt het optimale voedingsstoffenprofiel ontwikkeld binnen de plant die niet alleen ten goede komt aan de grond voor toekomstige gewassen, maar ook voor de consument die de thee drinkt!
  3. Biologische thee voor sociale verantwoordelijkheid. Als de inname van pesticiden niet geweldig is voor onze gezondheid, kun je je voorstellen hoe schadelijk deze stoffen moeten zijn voor de boeren die het spuiten op niet biologische theestruiken. Dit heeft mogelijk ernstige gevolgen voor hun gezondheid, plus de gezondheid van iedereen die in de nabijheid van deze bedrijven woont en werkt. Er zijn een aantal grote commerciële biologische bedrijven, de meerderheid van de biologische thee is echter afkomstig van kleine boerderijen die gezinnen in kleine gemeenschappen ondersteunen. Werknemers worden in de meeste gevallen ethisch behandeld vanwege de hogere prijs die betaald wordt voor biologische thee en het feit dat de productie van hoge kwaliteit thee een hoge mate van vakkennis en ervaring vereist die relatief schaars is bij de snel groeiende vraag naar kwaliteitsthee. In plaats van te worden blootgesteld aan schadelijke chemicaliën, werken deze boeren met natuurlijke producten en genieten van de voordelen van het werken in een zuivere omgeving.

Duidelijk zaak lijkt ons… Hierom verkopen wij op BioThee.nl al ruim 15 jaar uitsluiten biologische en hoogwaardige thee.