Mijn account

Inloggen

Account aanmaken

BioThee beheert uitsluitend door onze klanten zelf verstrekte informatie in de vorm van bestellingen en bijbehorende adresgegevens.

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door BioThee.nl gebruikt en zullen zonder uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden beschikbaar worden gesteld voor andere doeleinden dan het verwerken van de betalingstransactie (indien noodzakelijk) of het bezorgen van de bestelling. In deze gevallen wordt alleen de informatie gedeeld die absoluut noodzakelijk is voor het uitvoeren van de betreffende transactie.
De enige uitzondering op bovenstaande zal worden gemaakt indien BioThee.nl genoodzaakt is een vordering op een klant over te dragen aan een incassobureau i.v.m. het door de klant niet nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen.

Indien een klant een account heeft aangemaakt bij BioThee kan hij/zij deze zelf verwijderen na ingelogt te hebben. Indien geen account is aangemaakt kunnen klanten BioThee per e-mail ([email protected]) verzoeken hun gegevens te verwijderen.

Om een zo goed mogelijke service te bieden worden klantengegevens, zonder dat daarom verzocht wordt, in principe niet verwijderd.