Posted on

Onderzoek: De invloed van intenties op thee (en voedsel in het algemeen)

Thee ‘bewerkt met goede intenties’ door 3 boeddhistische monniken zorgt voor een beter gevoel bij de drinker (zonder dat deze van de ‘bewerking’ af weet).
Dit onderzoek toont het veel bekritiseerde idee aan van het belang van intentie bij het vervaardigen van voeding.

Hieronder een vertaling van de samenvatting van het onderzoek:

Metafysica van de theeceremonie: een gerandomiseerde studie waarin de rol van intentie en overtuiging op de stemming wordt onderzocht tijdens het drinken van thee

Doelstelling:
Deze studie onderzocht of het drinken van thee “behandeld” met goede bedoelingen de stemming meer zou verbeteren dan het drinken van gewone thee, onder dubbelblinde, gerandomiseerde omstandigheden.

Ontwerp:
Elke avond, zeven dagen achter elkaar, registreerden vrijwilligers hun stemming met behulp van de Profile of Mood States (POMS) vragenlijst. Op dag drie, vier en vijf van de test dronk elke deelnemer ‘s morgens en’ s middags 600 ml oolongthee. Een willekeurig toegewezen groep kreeg blindelings thee die opzettelijk was behandeld door drie boeddhistische monniken; de andere groep kreeg blindelings onbehandelde thee van dezelfde bron. Op de laatste dag van de test gaf elke persoon aan wat voor soort thee hij/zij dacht te hebben gedronken.

Deelnemers:
Gestratificeerde, willekeurige steekproeven werden gebruikt om 189 volwassenen toe te wijzen in twee groepen die overeenkomen met leeftijd, geslacht, de psychologische eigenschap van neuroticisme en de hoeveelheid thee die gemiddeld per dag wordt geconsumeerd. Alle deelnemers waren Taiwanees en woonden in Kaohsiung, Taiwan, en de test werd gedurende een week uitgevoerd om stemmingswisselingen als gevolg van veranderingen in plaatselijk weer en andere veelvoorkomende invloeden te verminderen.

Resultaten:
Degenen die behandelde thee dronken vertoonden een grotere verbetering van de stemming dan degenen die onbehandelde thee dronken (Cohen’s d = 0,65, P = 0,02, tweezijdig). Verandering in stemming bij degenen die geloofden dat ze behandelde thee dronken, was veel beter dan degenen die niet geloofden (Cohen’s d = 1,45, P = .00002, tweezijdig).

Conclusie:
Met goede bedoelingen behandelde thee verbeterde de stemming meer dan gewone thee uit dezelfde bron. De overtuiging dat men behandelde thee dronk, zorgde voor een grote verbetering van de stemming, maar alleen als men daadwerkelijk de behandelde thee dronk, wat aangeeft dat geloof en opzettelijke verbetering op elkaar inwerken. Dit suggereert ook dat de esthetische en opzettelijke kwaliteiten die geassocieerd worden met de traditionele theeceremonie subtiele invloeden kunnen hebben die verder reiken dan het ritueel zelf.

Originele onderzoek: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24199774