Posted on

Onderzoek: Thee en je hersenen

 

Studie: Het effect van thee op hersenen

Thee is goed voor het ‘onderhoud’ van je hersenen, met name de structuur van het netwerk van haar verbindingen. Dat zijn de bevinding van een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de National University of Singapore. 

De bevindingen zijn eenvoudig samen te vatten:

De hersenen zijn samengesteld uit netwerken die regio’s met elkaar verbinden waar elk zijn gespecialiseerde activiteiten en rol heeft. De studie gebruikte een eerder gevalideerde sjabloon die de grote hersenen “verdeelt” in negentig van dergelijke “interessante gebieden”. De pedunculopontine-kern is bijvoorbeeld betrokken bij veel gebieden van opwinding, aandacht en leren. De bekendere hippocampus speelt een belangrijke rol bij het consolideren van informatie uit het kortetermijn- naar het langetermijngeheugen. Hersenen bestaan uit een ‘internet’ van neuronen, dynamisch met elkaar verbonden.

De bioactieve ingrediënten van thee organiseren en maken de verbindingen tussen de regio’s efficiënter: Net als bij internet bepalen de links snelheid, betrouwbaarheid, responstijd, enz. Je ziet de impact van de netwerkstructuur wanneer een pagina traag wordt gedownload. De leider van de theestudie legt dit uit in termen van wegen: “Als een wegennet beter georganiseerd is, verloopt het verkeer van voertuigen en passagiers efficiënter en verbruikt het minder middelen. Evenzo, wanneer de verbindingen tussen hersengebieden meer gestructureerd zijn, kan informatieverwerking efficiënter worden uitgevoerd.

Neuroimaging door middel van MRI’s geeft duidelijk aan dat langdurige theedrinkers (vier of meer keer per week gedurende ten minste 25 jaar) een efficiëntere organisatie laten zien die consistent is met eerdere bevindingen dat thee de cognitieve achteruitgang die inherent is aan veroudering stopt. 

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat het drinken van thee goed voor een lang welzijn door de positieve bijdrage aan de efficiëntie van de hersenen. Dit betekent niet dat het je intelligenter maakt, maar het lijkt je belangrijkste mentale functies te onderhouden. Naarmate je ouder wordt, zou regelmatig theedrinken beschermende effecten hebben op het behoud van scherpte, concentratie en helderheid van denken.

Deze resultaten zijn van toepassing op drinkers van zwarte, groene, witte, gele en oolongthee. Het is de combinatie van de belangrijkste bioactieve bestanddelen van catechinen, L-theanine en cafeïne die de hersenstructuren beïnvloeden, in tegenstelling tot de impact op de gezondheid van bijvoorbeeld het individuele ECGC-molecuul dat het meest geconcentreerd is in groene thee. Catechines maken deel uit van de chemische familie van antioxidante flavonoïden; vertaald, is dit eigenlijk “de goede dingen in groene thee”.

Bron: https://www.aging-us.com/article/102023/text