Ongewenste zaken in thee. Een Zwitsers onderzoek.

De Zwitserse consumentenorganisatie Saldo liet 16 soorten zwarte thee testen in een laboratorium. Uit dit onderzoek bleek dat de meeste zwarte theesoorten ijzervijlsel, pesticiden en kankerverwekkende stoffen bevatten. Het ijzervijlsel komt van de machines die de thee verwerken, maar blijft vaak achter in de theezakjes en vormt daarmee geen gezondheidsrisico. De kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen zijn zorgwekkender. Het merendeel van de onderzochte thee blijkt deze te bevatten. Onder meer een aantal theesoorten van grote merken en supermarkten kregen in deze test een onvoldoende om deze reden. Overigens is dit natuurlijk niet alleen van toepassing op zwarte thee. Als je een fervente theedrinker bent, kun je maar beter voor de biologische variant gaan dus!

Het betreffende Zwitserse onderzoek staat achter een ‘betaalmuur’ maar hieronder staan enkele onderzoeken die het Zwitserse ondersteunen.

De effecten van het gebruik van chemische en organische mest op de rhizosfeerbodem in theetuinen.
Conclusie: organische mest kan helpen om de microbiële samenstelling vorm te geven en nuttige bacteriën in de rhizosfeer van thee te rekruteren, wat leidt tot een betere theekwaliteit en een lager gehalte aan zware metalen in de bodem van de rhizosfeer en theebladeren.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31136614/

Verbetert de dubbele vermindering van kunstmest en pesticiden het verlies van voedingsstoffen en de opbrengst en kwaliteit van thee?
Experimenteel sproeien van bifenthrin en chloorfenapyr onthulde dat deze pesticiden voornamelijk werden opgenomen door de theebladeren en zelden in de bodem of in het water terechtkwamen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30471060/

Metagenomische vooruitzichten van microbiële dynamiek beïnvloed door organische mest in theetuinbodems van Noord-Bengalen, India
Uit de waarnemingen die zijn gedaan via de metagenomica-analyse van Mak- en Cas-bodemmonsters, kunnen we concluderen dat de toepassing van organische mest de populatie van goede bacteriën in de bodem ondersteunt, wat uiteindelijk de gezondheid van de theetuinarbeiders kan beïnvloeden.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34923604/