De bomen en het bos

Welcome to your De bomen en het bos

1. 
Hoe zoek je meestal in ons assortiment?

2. 
Vindt je het lastig om ons assortiment te doorzoeken?

3. 
Indien je vorige antwoord 'Ja' was, heb je een idee hoe we het doorzoeken kunnen verbeteren?

Als je het niet lastig vindt vul dan 'nvt' in.

4. 
Welke soorten thee drink je meestal (meerdere antwoorden mogelijk)